demo-attachment-69-circle
Doradztwo naukowo-techniczne

Kancelaria specjalizuje się w rozwiązaniach naukowo-technicznych i skutecznie pomaga w tych aspektach przy opracowywaniu nowych technologii i produktów, nie tylko na etapie zabezpieczenia ich ochrony prawnej, ale również w fazie ich technologicznego opracowywania. Kancelaria współpracuje w tym zakresie z inżynierami i naukowcami z zakresu fizyki, chemii, mechaniki, elektrotechniki, biologii i medycyny.

Kancelaria wyszukuje i analizuje dokumenty patentowe (opisy zgłoszeniowe wynalazków, wzorów użytkowych, czy opisy patentowe) dotyczące danego procesu, wytworu, technologii, zastosowania itp. Rezultaty uzyskiwane w toku tego badania są często przedmiotem dalszych bardziej zaawansowanych analiz, jak również doradztwa naukowo-technicznego.

Kancelaria wyszukuje i analizuje również publikacje naukowe w zasobach światowej literatury naukowej. Rezultaty tych badań są przedmiotem dalszej analizy i oceny opracowywanych technologii i produktów, nie tylko pod kątem ich innowacyjności, lecz również technologicznej skuteczności.

Pomagamy w opracowywaniu i zarządzaniu badaniami naukowo-przemysłowymi, których celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Posiadamy szerokie doświadczenie eksperymentalne, badawcze, oraz w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Prowadzimy współpracę w tym zakresie z jednostkami naukowymi z kraju i z zagranicy.