demo-attachment-69-circle
Zespół

Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji, 20 wystąpień na konferencjach naukowych oraz czterech monografii. Zajmuje się badaniami z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej, mechaniki.

Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. w laboratoriach we Francji, Niemczech i USA. Jest Laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca i konkursu „Top 500 Inovators”, oraz stypendium Prezydenta Bydgoszczy dla wybitnego młodego naukowca. Brał udział w 10 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym w trzech jako kierownik.

Dr hab. n.t. Piotr Rytlewski

Rzecznik patentowy

demo-attachment-69-circle
Elegancko ubrany mężczyzna Rytlewski
Kancelaria współpracuje z innymi kancelariami, instytucjami naukowymi, w tym ekspertami z różnych obszarów techniki z kraju i z zagranicy.
Mężczyzna w okularach i koszuli Krzysztof Moraczewski

Ekspert naukowy – Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. UKW – autor i współautor ponad 64 publikacji, 48 wystąpień na konferencjach naukowych oraz 5 monografii. Zajmuje się badaniami z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych, a w tym szczególnie bezprądowym metalizowaniem powierzchni polimerów i zagadnieniami związanymi ze starzeniem polimerów. Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. na stażach w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz przedsiębiorstwach. Jest Laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, programu „Top 500 Innovators”, oraz stypendium Prezydenta Bydgoszczy dla wybitnego młodego naukowca. Brał udział w 10 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym w dwóch jako kierownik. Od 2018 r. Dyrektor Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kobieta w białej eleganckiej bluzce Magdalena Stepczyńska

Ekspert naukowy – Dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. UKW. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji, 20 wystąpień na konferencjach naukowych, dwóch monografii, trzech zgłoszeń patentowych i jednego patentu. Zajmuje się badaniami z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych, głównie biodegradowalnych, a w tym szczególnie modyfikowaniem ich warstwy wierzchniej z wykorzystaniem plazmy niskotemperaturowej, a także sterylizacją materiałów biodegradowalnych. Jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitego młodego naukowca, trzykrotną laureatką stypendium Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Krok w przyszłość”, oraz stypendium Prezydenta Bydgoszczy dla wybitnego młodego naukowca. Brała udział w 6 projektach badawczych, w tym w dwóch jako kierownik lub główny wykonawca.

Elegancko ubrany mężczyzna Tomasz Karasiewicz

Ekspert naukowy – Tomasz KARASIEWICZ – adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów. Dr inż. nauk technicznych uzyskał w 2008 r. na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami modelowania i badania trwałości zmęczeniowej metali i kompozytów polimerowych w zakresie niskocyklowym z wykorzystaniem kryteriów energetycznych z uwzględnieniem wpływ prędkości obciążania na trwałość zmęczeniową. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z budową i eksploatacja maszyn. Jest współautorem 36 publikacji naukowych, 18 wystąpień na konferencjach, 1 monografii, 1 patentu. Brał udział w 5 projektach badawczych, w tym 2 we współpracy z przemysłem.