demo-attachment-69-circle
O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczące patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych.

Kancelarię Techniczno-Patentową prowadzi doświadczony naukowiec i rzecznik patentowy dr hab. n.t. Piotr Rytlewski, który:

  • ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005 r.);
  • uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej (Politechnika Śląska, 2008 r.);
  • ukończył aplikację i w 2012 r został wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP;
  • uzyskał z stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej (Politechnika Śląska, 2016 r.);
  • od 2016 jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Kancelaria specjalizuje się w rozwiązaniach naukowo-technicznych i skutecznie pomaga w tych aspektach przy opracowywaniu nowych technologii i produktów, nie tylko na etapie zabezpieczenia ich ochrony prawnej, ale również w fazie ich technologicznego opracowywania. Kancelaria współpracuje w tym zakresie z inżynierami i naukowcami z zakresu fizyki, chemii, mechaniki, elektrotechniki, biologii i medycyny.

Prowadzimy szeroki zakres działań doradczych, prawnych oraz badawczych skierowanych do przedsiębiorstw w obszarze technologicznym, głównie w zakresie produkcji, przetwórstwa i badań materiałów inżynierskich.